Sok gyermekbaleset megelőzhető lenne

Hasonlóan a legtöbb európai országhoz, egyéves életkor fölött Magyarországon is a külső halálokok következtében vész el a legtöbb gyermek és fiatal élet. Több gyermek és ifjú hal meg balesetek következtében, mint együttvéve az összes betegség miatt.

Évente 300 fiatalt ér halálos baleset

Hazánkban a 0-24 éves korosztályból véletlen balesetek miatt évente több mint 300 fiatalt veszítünk el, és mintegy 24 ezren kerülnek kórházba hasonló okok miatt. A balesetek gyakran hosszantartó egészségügyi ellátást, rehabilitációt tesznek szükségessé, és maradandó egészségkárosodást, életminőség romlást és munkaképesség csökkenést okoznak. A következmények nemcsak az egyén, hanem az egész család jövőjét befolyásolják, és a társadalom számára is komoly terhet jelentenek.

A balesetek nem azonos mértékben veszélyeztetnek minden gyermeket és fiatalt.

A legmagasabb baleseti kockázattal bírók:

  • az 1-4 éves kisdedek,
  • a  serdülőkorúak, 
  • a fiúk, 
  • a fokozott kockázatvállaló magatartással jellemezhető fiatalok, 
  • a szegénységben élők.

A magas halálozási arány, a súlyos sérüléses balesetek hosszú távú következményei a nemzetközi szervezetek figyelmét is a balesetek megelőzésére irányították.

Számos kutatás és nemzetközi tapasztalat igazolja, hogy van mód a súlyos sérüléssel járó balesetek számának jelentős csökkentésére és következményeik enyhítésére. Ezért az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Unió, az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Miniszterek Konferenciája évek óta szorgalmazza, hogy az európai országok készítsenek az ország helyzetének elemzésére épülő nemzeti cselekvési tervet a gyermek- és ifjúkori balesetek megelőzésére.

Legveszélyeztetettebbek a kisdedek és a fiatalok

A kisdedek (1-4 évesek) esetében a baleseti veszélyeztetettség akkor kezd növekedni, amikor a gyermek már önállóan mozog és fedezi fel a gyakran a felnőttek számára kialakított környezetet. A kisded nem ismeri fel azokat a veszélyeket, melyek anatómiai és élettani sajátosságai miatt sokszor nagyobb mértékben fenyegetik, mint a felnőtteket (pl. a bőr szerkezet miatt a forrázásos sérülések esetén rövidebb időbehatás, alacsonyabb hőmérséklet is elég súlyos sérülés kialakulásához).

A fiatalok fokozott baleseti kockázatát társadalmi és magatartási tényezők erősen befolyásolják (szabályszegő magatartás, fokozott kockázatvállalás, rizikómagatartások.)

Veszélyben a fiúk

A fiúk baleseti kockázata minden életkorban meghaladja a lányokét, a nemek közötti különbség az életkor előrehaladtával egyre kifejezettebbé válik. A halálos kimenetelű balesetek tekintetében kisdedkorban 1:2 az arány, ami fiatal felnőtt korra 1:4-re növekszik. A kórházi felvételek tekintetében minden korcsportban 1:1,5- 1:2 a nemek aránya a fiúk „javára”.

Veszélyben a hátrányos helyzetűek

A szegénység, a tanulatlanság, az alacsony társadalmi státusz általában növeli a baleseti veszélyeztetettséget. Az alacsony társadalmi – gazdasági helyzetben élő gyermekek és fiatalok gyakrabban nevelkednek zsúfolt, a biztonság szempontjait nélkülöző otthonokban és lakóközösségekben, ritkábban közlekednek biztonságos járművekkel, kevésbé elérhetőek számukra a védőfelszerelések és eszközök, gyakrabban vannak szülői felügyelet nélkül, kevésbé férnek hozzá a korszerű sürgősségi és baleseti ellátáshoz.

Az alacsony társadalmi- gazdasági helyzetű fiatalok körében magasabb egyes rizikómagatartások előfordulásának aránya (pl. alkoholfogyasztás), ami önmagában is növeli a baleseti kockázatot. A szakképesítés és gyakorlat nélküli pályakezdők nagy arányban dolgoznak a szürke- vagy feketegazdaságban, ahol a munkavégzéssel kapcsolatos biztonsági előírásokat sokszor nem tartják be, és a hatóságok részéről is nehezen ellenőrizhetők.

Ugyanakkor olyan balesettípusok, ahol maga a tevékenység anyagi forrást igényel (pl. lovaglás, síelés, motorozás, stb.) a magas társadalmi-gazdasági helyzetű családokban gyakrabban fordulnak elő, hiszen ezek a gyermekek és fiatalok nagyobb arányban jutnak hozzá az ilyen tevékenységhez.

Közlekedési balesetben hal meg a legtöbb balesetes gyermek

Magyarországon a véletlen balesetek miatt évente átlagosan 100000 gyermek közül korcsoportonként 5-37 fiatalt veszítünk el. A legalacsonyabb halálozás a kisiskolás korosztályt, míg a legmagasabb a fiatal felnőtteket, a serdülőket és a kisdedeket jellemzi. (lenti ábra)

Hasonlóan a legtöbb európai országhoz, egyéves életkor fölött Magyarországon is a külső halálokok következtében vész el a legtöbb gyermek és fiatal élet. Több gyermek és ifjú hal meg balesetek következtében, mint együttvéve az összes betegség miatt.

Haláloki sorrend korcsoportonként a 2005-2007 között meghaltak évi átlagos száma szerint (kerekített értékek):

Életkor (év) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 0-24
Közlekedési baleset 11 13 21 74 127 246 1. helyen
Fulladás 5 2 7 11 8 33 2. helyen
Mérgezés 2 0 2 4 12 20 3. helyen
Önakasztás, félrenyelés 9 1 3 2 1 16 4. helyen
Esés 0 1 1 2 4 8 5. helyen
Égés 2 0 1 0 0 3 6. helyen

Országos Gyermekegészségügyi Intézet

www.patikamagazin.hu