Balkezes a gyerek?

Fotó: gettyimages.com

Napjainkban már nem hátráltatja úgy a gyermeket, ha balkezes, mint akár 20 évvel ezelőtt. Ha szabadon választhatja meg a számára „jó oldal” használatát, nagyban segíthetünk neki abban, hogy tudjon alkalmazkodni egy jobbkezesek számára berendezett világhoz.

Írástanulás balkezeseknek

A balkezesek ugyanolyan jól bánnak a ceruzával, mint a jobbkezesek, és minden nehézség nélkül fejlesztik a mozgást irányító funkcióikat. De fel kell állítaniuk a megfelelő stratégiát ahhoz, hogy elkezdjenek írni. Ami mégis problémát jelenthet a számukra: megrajzolni a betűket balról jobbra, mert automatikusan elrejtik, ami a csuklóból jön, azaz annak segítségével szerkesztik meg az írást. Ezzel összefüggésben, ha csak kicsit is, de balra tartják a papírlapjukat, hogy utánozzák társaikat, nem látják, amit csinálnak, hiszen eltakarják, elmaszatolják az írást. Ezért azzal is bajlódhatnak, hogy memorizálják a megrajzolandó betűket, mekkorák legyenek, hogyan írjanak jobbra haladva.

Szerencsére napjainkban már úgy képzik a pedagógusokat, hogy az óvodás kortól kezdve megkönnyítsék a balkezesek dolgát. Tudják például, hogy később, az iskolában, írástanuláskor, miképp tanítsák ezeket a gyermekeket a papírlap megfelelő elhelyezésére. A helyes az, hogy balkezeseknél a papír a test középpontjától balra feküdjön. Emellett, amikor a betűk újbóli másolásáról van szó, a megfelelő eljárás az, ha a vonal jobb szélén kezdik az írást, hogy mindig látható legyen, amit éppen írnak.

Fotó: 123rf.com

A helyes ceruzafogás, kéz-és testtartás megtanítása is nagyon fontos. Az iskola a rendelkezésükre bocsáthatja a szükséges eszközöket, melyek többek közt sokat segíthetnek abban, hogy az ilyen gyerekek ne érezzék magukat kirekesztve (speciális olló, háromszög testű ceruza stb.). Ide tartozik az is, hogy a szülők vásárolhatnak gyermekeiknek például olyan tollat, melynek használatakor nagyon gyorsan szárad a tinta, hogy a kéz ne kenje el a tintát a papíron. Ezekkel az apró ötletekkel nagymértékben növelhetjük a gyermek önbizalmát.

Az olvasás tanulásának speciális problémái is kiküszöbölhetők

Amikor olvasni tanulnak, a balkezesek sem ütköznek lényegesen több nehézségbe, mint a jobbosok – mondják napjainkban a szakemberek. De ha a gyermeknek mégis van kisebb problémája a szavak áttekintésével, majd a mondatok összefűzésével, azt a leggyakrabban az okozza, hogy olvasás közben a tanuló „elvész a sorban”, mivel nem a megfelelő ujjával követi a szöveget. Ha balkézzel indul a szöveg követésében, eltakar egy részt abból, ami következik az olvasásban, és hamar odáig juthat, hogy nem tudja, hol tart az adott szakaszban. Lehet az a benyomása is, hogy emiatt hamar elfárad az olvasástól. Ez kezdetben annak a jele is lehet, hogy még nehezére esik a szemmozgatás a kellő irányban. Ha ezt tapasztalják gyermeküknél, a szülőknek tanácsos szakember segítségét igénybe venniük. De vannak például speciális kártyák, melyeket a gyerek a sor alá tehet, és ily módon könnyebben követi az olvasás menetét.

Kreativitás

A balkezesek spontán módon mobilizálják az agy jobb féltekét, mely a hangulatot, a vizuális felismerést, a térben és képekben való gondolkodást határozza meg – hangsúlyozzák a szakemberek. Ezért elmondható, hogy az ilyen gyerekek erősebbek az intuitív koncepcionális elképzelések kialakításában, mint a jobbkezesek, gyorsabbak a sportban (meglepik a jobbos ellenfeleiket), sőt, általában véve tehetségesebbek, mert kénytelenek kihasználni agyuk bal féltekét is. Így tehát, lévén, hogy a jobbkezesek kevesebb késztetést éreznek szociálisan arra, hogy mindkét agyféltekére támaszkodjanak, előfordul, hogy kevésbé haladnak előre, sokszor nem annyira mutatkozik meg náluk a tehetség, mint balkezes társaiknál. De mindemellett nehéz lenne tudományos összehasonlítást tenni a bal- és jobbkezes zsenik között.

Sem jobbos, sem balos

Jóval többen vannak, mint a csak balkezesek; az iskoláskorú gyerekek mintegy 30%-a mindkét kezét egyformán jól tudja használni. Ezeknek a gyerekeknek több időbe telik bizonyos finommozgások megtanulása, vagy az egyes iskolai feladatokban történő jártasság megszerzése. Mi lehet ennek az oka? A kutatók szerint az, hogy folytonosan választaniuk kell: bal vagy jobb oldalukat használják – ami gátolja reflexeiket (reflexmozdulataikat), és lelassítja őket. 6 éves korig mindez nem jelent problémát. Ezen életkoron túl tanácsos pszichomotoros eredetű problémákkal foglalkozó orvossal konzultálni, hogy segítse a kicsit annak meghatározásában, végül melyik oldalát használja előszeretettel, és reflex-fejlesztő gyakorlatokat is ajánljon neki.

Forrás: Galenus