Kábítószerpiac: új szerek terjedtek el

Sokszor, sok helyen került már említésre a designer drogok megjelenése és e szerek alacsony ára, könnyű hozzáférhetősége okán bekövetkező térhódítása. A Nemzeti Drog Fókuszpont legfrissebb, 2011 májusában a hazai kezelőhelyek és tűcsere-szolgáltatók körében végzett felmérésének válaszai is ezt támasztják alá.

A Nemzeti Drog Fókuszpont, a kábítószer-helyzet monitorozásának hazai központja, 2011 májusában az egészségügyi és tűcsere-szolgáltatók körében végzett kvalitatív felmérést arról, hogy e szolgáltatók megítélése szerint mi volt az elmúlt év legnagyobb változása a kábítószer-fogyasztás terén. Az önkéntes adatfelvételben 20 kezelőhely és 9 tűcsere-szolgáltató vállalta a részvételt.

A megkérdezettek válaszai alapján az elmúlt év legmarkánsabban kirajzolódó jelensége az új szerek megjelenése volt. A leggyakrabban említett ilyen új szer a mefedron volt, emellett a szintetikus kannabinoidok és az MDPV okozta kezelési igények megjelenése volt azonosítható. További új jelenségként a fürdősók visszaélésszerű használatát és a metilon megjelenését említhetjük. Az új pszichoaktív szerek hazai megjelenése és térhódítása megfelel az európai tendenciáknak.

 

 

Heroinhasználat csökkent, a mefedron viszont elterjedt

A leggyakrabban említett, tavaly nyár óta rohamosan terjedő szer a mefedron volt, melyet jellemzően a szórakozás kiegészítőjeként a fiatalok, s – az opiátok hozzáférhetőségének és tisztaságának csökkenése miatt – intravénás fogyasztók használnak.

A kezelőhelyek elmondása szerint a heroinfogyasztással összefüggő kezelési igények száma csökkent. A heroin hozzáférhetősége és tisztasága jelentősen romlott, amivel párhuzamosan a mefedron injektálásának terjedéséről számoltak be a tűcsere-szolgáltatók.

A klienskör életkorában is tapasztaltak változást: az új szerek használata kapcsán fiatalabb kliensek kezdtek megjelenni mind a kezelőhelyeken, mind a tűcsere-szolgáltatóknál. A válaszadók felhívták a figyelmet a mefedron okozta gyors fizikai, pszichés és szociális leépülésre, ami a mefedron-fogyasztással összefüggő kliensszám növekedését eredményezte programjukban.

 

 

Egyszerre partydrog és opiáthelyettesítő

Mefedron

  • 2-metilamino-1-(4-metilfenil)propán-1-on
  • szintetikus pszichoaktív szer
  • Stimuláns tulajdonságai miatt jellemzően az ecstasy, a kokain vagy az amfetamin alternatívájaként terjedt el.
  • Az egyik legelterjedtebb ún. designer drog.
  • A mefedron megjelenéséről elsőként 2009-ben számoltak be.
  • A szer fogyasztása Magyarországon 2011. január 1-jétől büntetendő.

 

A mefedron-használattal összefüggő kezelési igények száma 2010 nyarán indult növekedésnek, jóllehet 2009 végétől már találkoztak néhány esettel a szolgáltatók. A kezelési igények száma a 2011. január 1-jén életbe lépő betiltást követően sem csökkent. A tiltás érdemben a keresletet feltételezhetően nem, csak a kínálati oldal alakulását befolyásolta, mert a tiltást követően megjelent más „designer drogok” – elsősorban az MDPV – használata is a kliensek szerhasználati mintázataiban.

 

Az elmondottak alapján a mefedront kétféle módon használják a fogyasztók. Egyrészt orron át szippantva vagy szájon át, gyakran folyadékban oldva. A fogyasztás e formája jellemzően a partizáshoz, szórakozáshoz kapcsolódik; a fogyasztás napjai a hétvégére koncentrálódnak és akár több napon át is tarthat. A szer hatása rövidebb ideig tart, mint az amfetaminoké, ezért gyakoribb a napi többszöri fogyasztás. A mefedron használata miatt jellemzően olyan fiatalok fordulnak segítségért a szolgáltatókhoz, akikkel azok korábban nem találkoztak, tehát új kliensek.

 

Ezzel párhuzamosan egy szűkebb körben – az intravénás szerhasználók körében – is megjelent a mefedron. Ők jellemzően olyan idősebb szerhasználók, akik már korábban is injektáltak más szereket, de áttértek a mefedronra; jóllehet megjelentek a mefedron miatt injektálni kezdő kliensek is az ellátásban. A mefedront intravénásan használók naponta többször is injektálják a szert, ami megnöveli a fecskendők iránti keresletet is.

 

A mefedron elsősorban az amfetamin-származékokat váltotta, bár intravénás szerhasználók körében opiátról és metadonról történt váltásról is beszámoltak a szakemberek. Ezt alátámasztják alá az opiát-fogyasztással összefüggő kezelési igények számáról és a lefoglalásokról szóló adatok is. A mefedron másodlagos szerként általánosan elterjedtté vált: az elsődleges szer típusától függetlenül megjelent kannabisz-, amfetamin- vagy opiát-fogyasztás mellett egyaránt.

 

 

Sokan azt hiszik, veszélytelen szer

A szerváltás okaként a tapasztalatok alapján elsősorban a könnyű hozzáférhetőség, majd az alacsony ár említendő. További szempontként jelent meg a szer korábbi legális státusza, a kimutathatóság hiánya, valamint intenzívebb hatása is. Az elmondások alapján az opiátok hozzáférhetősége és tisztasága jelentősen romlott 2010 közepén csakúgy, mint ahogyan az amfetaminok alacsony hatóanyagtartalma is a váltást erősítette. Végül, gyakran megjelent a válaszokban az újdonságkeresés, a legális státusz okozta téves percepció a szer alacsony kockázatáról, valamint a szer körül kialakult hírverés is.

 

 

Nemzeti Drog Fókuszpont

(ni)