A mozgás pozitív hatásai

A gyermek felfedezési, tanulási és szórakozási vágya még automatikusan összekapcsolódik a mozgással. A mozgáson keresztül fejlődik az izomereje és érzékelése, a mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke, finommanipulációja, ritmusérzéke, koncentrációs, és természetesen a térbeli tájékozódó képessége.

Mozgás nélkül az egészség veszélyben van

A világ felfedezése a gyermeknél elemi módon összekapcsolódik a mozgással.

A mozgás valójában eszköz egyrészt ahhoz, hogy a család minőségi időt töltsön együtt, másrészt olyan tanító-nevelő hatással bír, ami segítséget jelenthet a szülőknek nemcsak a gyermeknevelésben, hanem saját felnőtt identitásuk „csiszolásában” is.

A rendszeres sportolás pozitív hatásai:

  • megtanít azokra az alapvető kompetenciákra, amikre a családi és a munkahelyi (iskolai) közösségekben feltétlenül szükség van (pl. együttműködés, helyzetfelismerő készség, rugalmasság, időbeosztás, felelősségvállalás stb.),
  • szabályok betartására késztet,
  • hozzájárul a gyermek (és a felnőtt) értékrendszerének formálásához (kitartás, szabálykövetés, munkaszeretet, fair play, együttélés a hátrányos helyzetűekkel),
  • hozzájárul a helyes önértékelés kialakulásához,
  • fejleszti a szociális készségeket (az alapvető társadalmi normák, hátrányos helyzetűekhez való viszonyulás),
  • játék közben átélt helyzetek (konfliktus, siker, kudarc, szorongás stb.…) tanulságai megoldásként szolgálhatnak az hétköznapi élethelyzetekre,
  • egészségre nevel,
  • mozgás közben a gyerekek (felnőttek) olyan világba léphetnek, ahol egy időre – a játék hevében – elfelejthetik napi problémáikat.

Csoba Ildikó
testnevelő tanár