Az apa van gyeden

Nem mindenki marad otthon gyesen három évig. Milyen feltételekkel dolgozhat az édesanya a baba mellett, és hogyan kell intézni a munkába való visszatéréskor a hivatalos ügyeket? Mehet-e az apa gyedre?

Baba mellett dolgozni

Ha a szülő már a gyermek egyéves kora előtt munkába áll, vagy teljes munkaidőben dolgozik,
nem jár neki gyes.)
Sem a tgyás, sem a gyed folyósítása mellett nem lehet kereső tevékenységet folytatni, hiszen
ezen ellátások célja éppen a kismama kieső jövedelmének pótlása.
Gyes folyósítása mellett csak a baba egyéves kora után lehet kereső tevékenységet folytatni
– e szabály alól kivétel a kiskorú gyermek gyámja. A gyes folyósításának feltétele a gyerek
egyéves kora után, kereső tevékenység esetén, hogy a szülő maximum napi 6 (heti 30) órában
dolgozhat, vagy ha a munkavégzés az illető otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül.
Ha úgy hozza az élet, hogy az anyának vissza kell mennie dolgozni, akkor dönthet úgy, hogy
visszamegy korábbi munkáltatójához, vagy munkát vállalhat más munkáltatónál is.
Ha az édesanya úgy dönt, hogy megszakítja a gyermek gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadságát, és visszatér a korábbi munkahelyére, akkor ezt a szándékát a
tervezett munkába állás előtt legalább 60 nappal korábban, írásban kell bejelentenie a
munkáltatójának. A munkáltató ezután jelzi a kismamának, hogy pontosan mikor veheti fel a
munkát (de legkésőbb a bejelentéstől számított 60 napon belül ennek meg kell történnie.)

Gyed helyett gyes

Ha az anya dolgozni kezd, akkor le kell mondania a gyedet. Ilyenkor kétféle forgatókönyv
lehetséges:
1. az anya lemondja a gyedet, és helyette vagy ő maga, vagy az apa, vagy a nagyszülő (ha
a jogosultsági feltételeknek megfelel) gyest igényel,
2. az anya lemondja a gyedet, és helyette az apa igényli azt, amennyiben a feltételeknek
megfelel.
Nincs akadálya tehát annak, hogy az anya helyett az apa igényelje a gyedet, amennyiben
rendelkezik a jogosultsági feltételekkel, amelyek a következők:
• az apa az igénylést megelőző 2 éven belül legalább 365 napig biztosított volt,
• és az igénylés benyújtásakor is biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik.
Ilyenkor az édesapának a munkahelyén be kell jelentenie, hogy a gyermek otthoni
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igényel. Fontos tudni, hogy a gyed folyósítása
alatt a gyermek nem kerülhet bölcsődébe.

A hivatalos út

• A gyedről való lemondás. A lemondó nyilatkozatot nem formanyomtatványon
kell beküldeni, hanem egy pár soros közlést kell megfogalmazni, a személyes adatok
feltüntetésével, és természetesen megjelölve a kívánt dátumot.

  • Példa:

Lemondó nyilatkozat.
Alulírott XY (szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, taj-száma) ezzel és ezzel a megjelölt
dátummal lemondok a részemre folyósított gyermekgondozási díjról, tekintettel arra, hogy azt ettől és ettől az időponttól férjem igényli/illetve: tekintettel arra, hogy gyermekgondozási segélyt igényelek/.
Dátum, aláírás.

A levelet az illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnak (REP) kell címezni, és nem
elfelejteni, hogy tértivevényes ajánlott formában célszerű feladni.

  • Tipp

Hogy ne legyen csúszás az utalásokban, akkor érdemes úgy időzíteni a levelet, hogy
annak a hónapnak a közepéig beérkezzen a REP-ba, amely hónapban utoljára kívánja igénybe
venni a gyedet.
 
• Az édesapa gyed-igénylése. Egyidejűleg az anya lemondó nyilatkozatával az apa indítsa el
a saját gyed-igénylését. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető az OEP honlapjáról. Két
példányt nyomtasson és töltsön ki, összegyűjtve mellé a szükséges mellékleteket.
• Gyes igénylése az anyuka által. Az ehhez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár
(MÁK) honlapjáról tölthető le (www.allamkincstar.gov.hu) Kérelem gyermekgondozási
segély megállapítására címmel. Ezt a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtani
az illetékes MÁK Regionális Igazgatóságához ajánlott-tértivevényes levélben (vagy
személyesen) a gyed lemondásával egyidejűleg (kezdő dátum a gyedről való lemondást
követő nap lesz).
Dr. Frei Anita
ügyvéd
www.kismamatitok.hu