Ájurvéda – Az ősi indiai gyógyászat Magyarországon is!

Riesz István, a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány kuratóriumi elnöke az Ájurvéda magyarországi bevezetésének eddigi mérföldköveiről beszélt, és arról, hogy merre vezet tovább az általa kikövezett út.

Az ősi indiai ájurvédikus gyógyászat magyarországi bevezetése érdekében végzett munkám az 1980-as évek közepén indult, amikor elfogadtam a Külügyminisztérium felkérését az Újdelhi Magyar Nagykövetségen megnyíló kereskedelmi titkári pozíció betöltésére. Az Indiában töltött évek alatt a munkám mellett sok időt fordítottam India kulturális örökségének, és az ott élő emberek mindennapjainak megismerésére. Így találkoztam először az ájurvédikus gyógyászattal, melyben egy a nyugatitól gyökeresen eltérő gyógyászati szemléletet és módszert ismertem meg. Ahogy egyre többet tudtam meg az Ájurvédáról, rájöttem, hogy ez nem csupán gyógyászati rendszer, hanem komplett életfilozófia – a hosszú és egészségben leélt élet tudománya, mely az emberiség egyharmadának gyógyulását szolgálja Indiában és világszerte számos más országban. Az Ájurvéda iránti elkötelezettségem és csodálatom még tovább nőtt, mikor megismertem G. C. Burmant, a Dabur India Ltd. gyógyszergyár néhai vezérigazgatóját, akivel a barátságon túl üzleti és tudományos együttműködést építettem ki. Az ősi indiai gyógyászat iránt érzett csodálatom arra késztetett, hogy hazatérve feladjam diplomáciai karrieremet, és további életemet ill. munkásságomat az Ájurvéda magyarországi bevezetésének szenteljem. 1991-ben megalapítottam a Garuda Trade Kft.-t, melynek keretében megkezdtem az ájurvédikus gyógyászat legfőbb gyógykészítményeinek hazai engedélyezését és forgalmazását.

 

 

\”Az ájurvédikus gyógyászat és életvezetés elméleti hátterének meghonosítása\”

 

Az 1990-es évek elején maga az Ájurvéda szó is ismeretlenül csengett a világ Indiától távol eső részein, s így Magyarországon is. Ezért úgy éreztem, hogy a megtestesült tudást hordozó termékek mellett elengedhetetlenül szükséges az ájurvédikus gyógyászat és életvezetés elméleti hátterének meghonosítása, széles körű megismertetése is. E célból alapítottam meg 1996-ban a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítványt, melynek céljait egy 1990-től 2020-ig terjedő 30 éves programban fektettük le. E program keretében elkezdtem magam köré szervezni az Ájurvéda iránt érdeklődő magyar szakembereket, akik hajlandók voltak az indiai gyógyászat eszméjének megismertetését támogatni a világnak ezen Indiától távoli pontján. E program keretében 1992 óta rendszeresen hívtunk meg hazánkba vendégelőadóként neves, nemzetközileg elismert indiai ájurvédikus orvosokat (mint a nemzetközileg elismert Deepika Gunawant, Subhash Ranade, Narayan Shah és Ram Harsh Singh Ájurvéda professzorokat) a hazai egészségügyi szakértők, és az érdeklődő laikusok képzése céljából.

 

\”Hivatalosan is elismert és gyakorolható gyógyászati rendszer lett hazánkban\”

 

Elkötelezett munkánk eredményeként az ájurvédikus gyógyászat a 40/1997-es Kormányrendelet alapján hivatalosan is elismert és gyakorolható gyógyászati rendszer lett hazánkban természetgyógyászat kategóriában. Az alapítvány szintén hozzájárult ahhoz, hogy 2001- ben aláírásra, majd 2008-ban megújításra került a Magyar–Indiai Egészségügyi Megállapodás, mely rendszeres együttműködést céloz a két ország kormányai között az Ájurvéda terén. 2003-ban az alapítvány keretében elkezdtük egy Ayurveda Orvosi Szakkönyvtár alapjainak lerakását Budapesten, mely ma már közel 900 kötetet számlál, és hátteret biztosít az Ájurvéda terén végzett tanulmányok vagy tudományos munka iránt érdeklődő hazai szakembereknek, vagy érdeklődő laikusoknak.  Riesz István A kuratórium elnöke Magyar Ajurvéda Gyógyászati Alapítvány  Galenus(BSD)