Babavárás -, amikor megváltozik minden

A terhesség, latinul graviditás, szó szerint nehézséget, nehézkességet, terhet jelent, s mint ilyen, elsősorban a gyermekvárás fizikai tényezőire utal. A köznyelv bölcsessége azonban ezen túllépve a lelki-szellemi tényezőkre fekteti a hangsúlyt, amikor várandósnak, másállapotosnak, sőt áldott állapotban lévőnek nevezi a leendő édesanyát. A terhesség a testi történéseken túlmenően valóban a korábbiaktól eltérő, “más” állapotot jelent, az áldásos várakozás időszakát.

Mágikus állapot

Hosszasan várni valamire és valakire olyan belső változások sorozatát indítja el, amely legalább akkora jelentőséggel bír, mint a fizikai folyamatok módosulása. Mágikus, sőt varázslatos állapot ez, hiszen egyidejűleg búcsúzunk valamitől és köszöntjük az újat. Az élet különleges, spirális jellegű körforgása szinte tapinthatóvá válik a születés és elmúlás találkozásának rejtélyes felszikrázásával. Hol az univerzumhoz igazodó végtelenségig hatoló kitágulást, hol a legbelső világba való fordulás mikrokozmoszának egyetlen pontba való zsugorodását éljük meg ilyenkor.
Különleges esemény, amikor megtudjuk, hogy biztosan gyermeket várunk. Az első pillanatok lelkileg gyakran hirtelen fellépő ürességérzést hoznak magukkal, majd pár perc múlva ez a vákuum elementáris érzésekkel telítődik meg. Mire az orvostól az utcára érünk, más emberek vagyunk. Ugyanazokat a jelenségeket és eseményeket másképp érzékeljük és értékeljük, mint akár egy órával korábban. Másképp süt a nap, más lesz az utca megszokott zaja, más íze van a levegőnek, és más színe a felhőknek.
Élet él bennünk. A fogantatás első pillanatától kezdve. Az orvostudomány és a műszerezettség fejlődése bizonyította, hogy már a három hónapos magzat is mutat lelki jelenségeket. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha arra gyanakszunk, hogy a további kutatások ezt az időpontot még előbbre fogják helyezni – talán egészen a fogantatásig.

Változások minden szinten

  • Még a környezet is megváltozik

A nő egész élete és lénye várandóssága alá rendelődik. Megváltozik a párjához, a családjához, a környezetéhez, a társadalomhoz és természetesen saját nőiségéhez, önmagához való viszonya. Ez a fejlődés kihat a legközvetlenebb – családi, baráti, munkahelyi – kapcsolatokra is, hiszen az újszerű viselkedési és reagálási formák a többieket is a megszokottól eltérő magatartásra, a kapcsolat újragondolására és módosítására készteti. Egy aszszony biológiai kreativitása, az új élet teremtésének lehetősége tehát az egész környezetet megmozgatja és eddig talán szunnyadó kreatív lehetőségeket hív életre belőlük is. A természet originalitásának hulláma végigsöpör a környezeten, és a többiek lelki megújulását is magával hozza.

  • Lélektani átrendeződés

A terhesség egyben az átismétlés – a hogyan volt – és a tervezés – a hogyan lesz – időszaka, vagyis a szülő nagy egyéni fejlődési lehetőségének esélye. Más szóval hatalmas lélektani átrendeződésről, szinte forradalomról van szó.

  • Szerepek változás: szülő gyerek – gyerek szülő

Újragondoljuk és -éljük szüleinkkel való kapcsolatunkat, hozzájuk fűződő viszonyunkat. Bizonyos dolgokat elfogadunk tőlük és elhatározzuk, hogy követjük az ő nevelési eljárásaikat, míg másokat határozottan elutasítunk és eltökéljük, hogy soha nem fogjuk alkalmazni saját gyermekünkkel szemben. Optimális esetben a szülés idejére nagyjából körvonalazódik bennünk a viszonylagos szülői szabadság, amely azt jelenti, hogy nem a szüleink irányítják saját anyaságunkat. Természetesen a gyermekkori élmények továbbra is hatással vannak ránk, de azok nem kizárólagosak. Vagyis nem mondjuk sem azt, hogy “ha ők így tették, nekem is pontosan eszerint kell eljárnom”, illetve “bárhogy, csak úgy ne, ahogy ők csinálták”. Sokan az utóbbit az anyai szabadságként értelmezik, ám valójában továbbra is szüleik irányítása alatt állnak. A “csak úgy ne, mint ők” esetében ugyanis folytonosan rájuk figyelve, az ő elveiket és viselkedésüket szem előtt tartva, dacos gyerekként reagálunk majd saját szülői helyzeteinkben. Vagyis teljes egészében befolyásuk alatt állunk és túlságosan is erősen kötődünk hozzájuk. A szabadság lényege az egyéni, kötődéstől mentes, pró és kontra mérlegelés, majd a hiteles, szívből jövő reagálás. Ez természetesen lehet gyermekkori emlékeinkkel megegyező vagy attól eltérő. Fokozódik a gyengédség, biztonság, elfogadás és szeretet utáni vágy.

  • Fejlődő empátia

Érzékenyebbek leszünk az elesettek, a gyengék, a kiszolgáltatott helyzetben levő emberek problémái és általában a finom szociális érzelmek megnyilvánulási formái iránt. Paradoxnak látszó módon ezzel egyidejűleg erőteljes befelé fordulási folyamat indul meg és csökken a külső környezet iránti érdeklődés.

Tudati átalakulás

A terhesség első harmadában felerősödhetnek érzelmi labilitásra utaló jelek, valamint különféle félelmek, aggodalmak. Ez bizonyos fokig természetes, hiszen az új helyzetek mindig magukkal hozzák a belső feszültség növekedését. Eleinte aggodalmat kelthet, hogy vajon hogyan fog reagálni a terhesség hírére szűkebb és tágabb környezetünk, egészségesek vagyunk-e mi magunk és fejlődő gyermekünk, hogyan fogjuk átrendezni a szülés után tárgyi, szociális és anyagi körülményeinket, és még sorolhatnánk. Az első harmad vége felé ezek a szorongások csökkenő tendenciát mutatnak, s majd hosszabb nyugalmi időszak után a szülés előtti hetekben más tartalmakkal ismét felerősödhetnek.
A várandósság első felében sokan úgy vannak a terhességgel, mint a zenehallgatással. Ülünk, halljuk a zenét, gyönyörködünk benne, majd egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy gondolatban egészen máshol járunk, egy ideje nem követjük a muzsikát. Ez a felismerés újra rávezet minket a dallam hullámaira, s ismét együtt vagyunk. Hol tudatunk minden szegletét kitölti terhességünk, hol hosszabb-rövidebb időre mintegy “megfeledkezünk” róla, majd ismét tudatunkba lendül. De azért végig ott vagyunk a koncertteremben, s a muzsika mindvégig hatással van ránk.

  • Amikor semmi nem képes kihozni a sodrunkból

A terhesség tudatosításában nagy szerepe van az ultrahangvizsgálatoknak. Csodálatos élmény időről időre nyomon követni az emberi formába öltözés felemelő folyamatát. Fokozatosan rajzolódnak ki az egyes testrészek. Láthatjuk, hogy úgy csillog a gerincoszlop, mint egy gyöngysor. S ebben a varázslatos szemlélődésben megérezhetjük, hogy egyek vagyunk az igazgyöngyökkel, s a kagyló is mi magunk vagyunk. Az anya és magzata tökéletes egységet alkot. A magzat már a terhesség első felében is igen élénken reagál az anya érzelmi állapotainak változásaira. Ezért is rendkívül fontos, hogy lehetőleg minden ártó hatást igyekezzünk magunktól távol tartani. Óvjuk magunkat mi is védőburokban, amint azt a természet teszi magzatunkkal. A szó szoros értelmében képzeljünk magunk köré olyan mentális védőfalat vagy teljes valónkat körülölelő ragyogó fényburkot, amely filterként működve kiszűri a negatív hatásokat. Sok asszony ezt spontán, szinte tudattalanul teszi meg, s az égvilágon semmi sem tudja kihozni a sodrából.

A jó anyaság

Belső nyugalmunkra tudatosan is vigyázhatunk.Kerüljük el az emberi rosszindulat, gonoszság, gyűlölet, féltékenység, irigység kisugárzásait. Emelkedjünk felül az unintelligens, bántó megnyilvánulásokon. A legtöbb nőt széppé, vonzóvá teszi a várandós állapot. Megváltozik a tekintet, mélyebbé, figyelőbbé és befelé fordulóbbá válik, módosul az arckifejezés, sőt gyakran a hangszín és az intonáció is változásokon megy keresztül. Kerüljük a horrorisztikus történeteket, a számunkra ijesztő vagy szorongást gerjesztő tudósításokat, s főként ne olvassunk és hallgassunk meg terhességi, szülési rémtörténeteket, amiket ilyenkor jó néhányan előszeretettel mesélnek a kismamáknak.

  • Evés helyett “táplál\”-kozás

Átalakul az evés ritmusa, sőt a hozzá kapcsolódó mozdulatsor is. A terhes nő nem eszik, hanem \”táplál\”-kozik. Minden falattal ad és juttat, az ételt testté alakítva táplál, érlel, növeszt. Bátran együk a kívánt ételeket és egyébként is csináljunk mindent, ami és amíg jól esik. (Kivéve természetesen a magzatra káros italok és szerek fogyasztását.) Viszont minden tevékenységet azonnal hagyjunk abba, ha közérzetünkre akár a legcsekélyebb mértékben is rossz hatással van. Így már az első pillanattól kezdve jó mamák leszünk. Tehát a “jó” anyaság ott kezdődik, ha önmagunkra figyelünk és megfelelő közérzetet biztosítunk saját magunk számára.

  • Mindenkinek van valami tuti tipje

Ha tanácsot kérünk, a felmerülő problémákra annyiféle javaslatot fogunk kapni, ahány embert megkérdezünk, beleértve az egészségügyi ellátórendszer tagjait is. Ez jelentősen növeli bizonytalanságunkat, rontja lelki állapotunkat és felesleges aggodalmakat keltve csak elmélyíti gondjainkat. Ezért válasszunk ki egy orvost, akiben maximálisan meg tudunk bízni, s akinek köntörfalazás nélkül mindent el tudunk mondani. Ebben az intim kapcsolatban támaszkodjunk rá, fogadjuk meg tanácsait, s közös együttműködéssel segítsük elő kisbabánk fejlődését.

  • Védelem, biztonság

S még valami. A magzat lágy, kellemes, meleg, védett, kényelmesen burkolt helyen szeret lenni. Ott érzi jól és biztonságban magát. A női melegség és szeretet, a lágy elfogadás és védelem az öltözékben is kifejezésre jut. Ne tegyük ki hasunkat a magzat számára még igencsak durva külvilág közvetlen hatásainak és ne irritáljuk a szűk ruhadarabokkal. S ne hagyjunk fel olyan évszázados hagyományokkal sem, hogy az asszonyok gyakorta, gyengéden, óvón hasukra-magzatukra helyezték kezüket. Ez a gesztus az anya-magzat kommunikáció látható jele. A bonyolultabb, s egyúttal titkosabb, az anya által is egyértelműen érzékelhető magzatválaszok majd a terhesség második felében bontakoznak ki igazán, amikor megérezzük, hogy megmozdult bennünk gyermekünk.
Feuer Mária
pszichopedagógus