Felmondási védelem 2016

A gyermek érkezése nagy öröm a családban. A munkahelyén viszont nem biztos, hogy őszinte a főnöke mosolya. Vajon kirúghatják-e, ha babát vár? 2016-ban milyen szabályok vonatkoznak a kismamákra, mikor kell bejelenteni a várandósság tényét a munkavállalónak?

A jogalkotó igyekszik támogatni a családokat, és biztosítani, hogy a gyermekvállalás miatt ne érhesse hátrányos megkülönböztetés a nőket, ezért a kismamákat speciális munkajogi védelem illeti meg. A legfontosabb kedvezmény a nők számára, hogy munkaviszonyuk nem szüntethető meg a várandósság ideje alatt, valamint a gyermek 3 éves koráig, ha fizetés nélküli szabadságot vesznek igénybe a gyermek gondozása céljából (felmondási védelem.)

Milyen egyéb kedvezmények illetik meg a várandós munkavállalót?

 • ÁTHELYEZÉS MÁS MUNKAKÖRBE – Amennyiben orvosi vélemény igazolja, hogy az a munkakör, amelyben a várandós nő dolgozik, egészségügyi szempontból nem megfelelő az állapotának (pl. ha vegyszerek között kell dolgoznia, vagy megterhelő fizikai munkát végez), akkor a kismamát – ha ehhez maga is hozzájárul – ideiglenesen át kell helyezni más munkakörbe, vagy módosítani kell a meglévő munkakörében a munkafeltételeket. Munkabére eközben nem csökkenhet.
 • ORVOSI VIZSGÁLATOK – A kismama a terhesség alatti orvosi vizsgálatok időtartama alatt mentesül munkavégzési kötelezettsége alól.

A felmondási védelemmel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések a következők:

 1. Melyik időponttól kezdve illeti meg a kismamát a védelem, azaz mikor jelentse be a felettese részére a gólyahírt?
 2. Mitől véd a felmondási védelem, és mitől nem, azaz mikor lehet mégis elbocsátani az anyukát?

Mikor jelentse be a gólyahírt a munkahelyén?

Az új szabályozás szerint ez a kérdés (újra) a kismama belátására van bízva. 2012-ben volt ugyan egy olyan törvénymódosítás, amely szerint a kismama csak akkor volt védve a felmondástól, ha a munkáltatója tudott a terhessége tényéről, de ez a rendelkezés nagy port kavart, sokak szerint túlzó beavatkozást jelentett a dolgozó nők magánéletébe. 2014-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Munka törvénykönyvének a vitatott rendelkezését, mely szerint a várandós nő, és az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő nő csak akkor élvez felmondási védelmet, ha az állapotát, illetve a kezelésben való részvételét előzetesen, a felmondás közlését megelőzően bejelenti. Ma tehát már nincs előzetes bejelentési kötelezettség, nem szükséges ideje korán beavatnia a babavárás izgalmaiba a főnökét csak azért, hogy megelőzzön egy esetleges felmondást.

Elegendő akkor hivatkozni a várandósságra, ha éppen át akarják nyújtani az ön számára a felmondást. (Természetesen mindez jellemzően csak a terhesség korai szakaszára vonatkozik. A későbbiekben ugyanis a kismamának is érdeke, és az együttműködési kötelezettségből fakadóan feladata is bejelenteni a munkáltató részére, hogy el fog menni szülési szabadságra, hiszen a helyettesítését meg kell oldani.)

A felmondási védelem 2016-ban azokra is vonatkozik, akik a felmondás idején még nem tudnak arról, hogy áldott állapotban vannak. Ha ilyen helyzetbe kerül, akkor a munkavállalónak a felmondást követően jeleznie kell a munkáltató felé, hogy már a felmondás pillanatában is várandós volt. Természetesen ezt bizonyítani is kell tudni, például a szülész szakorvos igazolásával, vagy a várandós egészségügyi kiskönyv bemutatásával. A munkáltató a felmondást a terhességről való tudomásszerzést követően visszavonhatja. Ha ezt mégsem tenné meg, a kismama bírósághoz fordulhat a felmondás jogellenességére hivatkozva.

Mitől nem véd a felmondási védelem?

A felmondási védelem, amelyet a fentiekben ismertettünk, csak a munkáltatói rendes felmondás ellen nyújt biztonságot a női munkavállalók számára. Nem illeti meg a kismamát a védelem a következő esetekben.

 • Rendkívüli felmondás esetén

Ez azt jelenti, hogy ha a dolgozó a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségének nem tett eleget, vagy súlyos gondatlansággal járt el, a munkáltató felmondhat neki, akkor is, ha történetesen várandós kismamáról van szó.

 • Határozott idejű munkaviszony esetén

Ha a dolgozó szerződése határozott időre szólt, és az időtartam lejár, a munkaviszonya megszűnik, ha babát vár, ha nem.

 • Próbaidő alatt

A próbaidő alatt a munkáltató egyoldalúan dönthet arról, hogy dolgozója munkaviszonyát egyoldalúan megszünteti, és indokolási kötelezettsége sincs. Ugyanakkor, ha felmerül a gyanú, hogy erre a lépésre kifejezetten csak azért került sor, mert a munkáltató tudomására jutott a gólyahír, a döntés az egyenlő bánásmód követelményével ellentétes, így jogszerűtlen lehet a felmondás.

 • Munkaerő-kölcsönzés keretein belül foglalkoztatott

A felmondási védelemre vonatkozó jogszabályok nem terjednek ki a kölcsönzött munkavállalóra.

 • A foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése esetén

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik (felszámolás, végelszámolás), a kismama is elveszíti állását.

 • Ha a kismama a gyermek 3 éves kora előtt munkába áll

Ha a gyes lejárta előtt megy vissza dolgozni az édesanya, a felmondási védelem már nem korlátlan, és a dolgozó elbocsátható a képességével összefüggő okból, vagy a munkáltató működésével összefüggő okból, ha nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör.

Egyenlő bánásmód a munkahelyen

 1. Már az állásinterjú során, illetve az elbíráláskor sem eshet hátrányára, hogy nő, és majd szülni fog, vagy már vannak is gyerekei.
 2. A munkáltató nem kérhet igazolást arról, hogy terhes-e vagy sem.
 3. A munkáltató nem kötelezheti, hogy erre irányuló vizsgálatnak vesse alá magát, vagy nyilatkozatot tegyen e kérdésben (pl. munkaköri alkalmassági vizsgálat során).
 4. Ezeket a szabályokat természetesen nemcsak a kiválasztás során, hanem később is be kell tartania a munkáltatónak.
 5. Önmagában az a tény, hogy a munkavállaló kismama, nem szolgálhat alapul a munkaviszony megszüntetéséhez.

Ha többet szeretne tudni a kismamák munkajogi védelméről, vagy kérdései vannak, keresse fel a www.ugyvedmediator.hu weboldalt. További információ: 06-30/98-97-662.

Dr. Frei Anita
ügyvéd, mediátor