Kórházban a gyerek – Ne legyen padlón az anyuka!

2014 a család éve jegyében szervezte meg az SCA Care of Life programja keretében a Fenntartható Társadalmi Felelősségvállalás Kerekasztalt, Mátraházán. A konkrét téma a gyermeküket kórházba kísérő édesanyák, családtagok elhelyezése volt, hiszen a probléma kihatása a családok életére nagyon jelentős, miközben a megoldás nem is olyan nehéz, mint gondolnánk. Van ugyanis több, konkrét példaértékű, fenntartható, a közösséget is tettre bíró, nem „tűzoltás jellegű” megoldás is. Ha erre a helyi adottságok fizikailag lehetőséget adnak, a többi már „csak” összefogás, szakértelem, kitartás és persze idő kérdése.

Maga a téma többnyire csak bulvár hírek mentén szerepel a sajtóban. Csak akkor szembesülünk a helyzettel, ha súlyos vagy speciális betegség miatt saját gyermekünk, vagy közeli családtagunk gyermeke elhúzódó kórházi kezelésre szorul. Ilyenkor az anyukáknak, szülőknek munkahelytől, családtól távol, szinte lehetetlen körülmények közt kell aktív támogató jelenlétével segítenie a beteg gyermeket a gyógyulásban. Napi tapasztalat, hogy a nővérek, orvosok empátiája ilyenkor is csodákat tesz. Még a gyermek és csecsemő osztályok miniatűr kórtermeibe is sikerül „tűzoltásként” egy-egy pótágyat, széket, vagy matracot beszuszakolni.

Kényszermegoldások

Az anyukák, családtagok jelenléte nem nélkülözhető az otthonuktól távol kezelt gyermekek lelki támogatásában. Ha viszont a szükség nem találkozik a lehetőséggel, az óhatatlan kényszermegoldások sorához vezet, ahogy itt is. Az áthidaló, alapjában szükségmegoldásokat felvonultató elszállásolás azonban az anyukák, családtagok aktív támogató jelenlétét alapjában ellehetetlenítő testi – lelki kimerültségéhez vezet, miközben a gyermekellátást az ilyen megoldás épp az esetlegesség folytán hátráltathatja. Az is komplikálja a helyzetet, hogy az egészségügyi intézményeink épületeinek jelentős része eredetileg nem is kórházi célra épült, s kiemelten igaz ez a gyermekkórházakra.

A padlón átvirrasztott éjszakák

Az egészségügyi törvény minden beteg gyermeknek megadja a kapcsolattartás jogát, amikor kimondja, hogy minden gyermek mellett egy szülő maradhat a kórházi kezelés idejére. A magyar gyermekkórházakban a szoptatós kismamák folyamatos jelenléte már biztosított, más esetben azonban a helyzet korántsem ilyen kedvező. Az előző kormányok erre a fontos részletkérdésre nem szenteltek kellő figyelmet és így nem nyújtottak elegendő politikai, finanszírozási támogatást sem a gyermekek és anyukák, szüleik egyidejű elhelyezésének biztosítására. Az OEP 2012-es kimutatása alapján az ifjúsági, gyermek és újszülött kórházi ápolás átlagos időtartama 5,2 nap. A korosztály összesen 1.200.000 éjszakát tölt kórházban. Tartós – 1 napnál hosszabb kórházi ápolás – szülői jelenlétre minden ötödik esetben reálisan szükség van, ami így cca. 250.000 kórházban, a betegágy mellett átvirrasztott éjszakát jelent az anyukák, családtagok számára, jobbára rendezetlen, estleges körülmények között.

Van segítség?

Az Közös Küldetésünk az Egészség elnevezésű SCA Hygiene Products Kft. és a Bethesda Kórház Alapítvány 2 éves együttműködése révén az Országos Gyermekégési Centrum Anyaotthonának megépítése lehetővé vált. Az Anyaotthon 10 férőhellyel segíti majd az Égési centrum munkáját segítő anyukák, családtagok tartós és fenntartható elhelyezését. Az Anyaotthon teljes építési költsége várhatóan kb. 50 millió forint lesz. Az 1 főre jutó bekerülési költség így 5 millió forintba kerül, ami kevesebb, mint harmada egy kórházi ágyra jutó éves állami „hotel” ráfordításnak. (ez kb. 17 millió forint 2014-ben).

Az SCA Care of Life programja 2 év alatt mintegy 8 millió forint közvetlen anyagi támogatást nyújtott az Alapítvány rövid távú, finanszírozási céljainak segítésére, elsősorban az SCA közvetlen üzleti partnereink bevonásával. Ez persze nem kevés, de a fő csapásirány mégis inkább a Bethesda alapítvány stratégiai, fenntarthatósági céljainak segítése volt. Erre mennyiségileg és minőségileg is többet fordított az SCA Care of Life programja. A fenntarthatósági célok megvalósítására (SZJA 1% felajánlói kör bővítése) 10 civil szervezetet, 50 társcéget, 100 munkatársat és 200 médiapartnert sikerült mozgósítani, mintegy 12 millió Ft ráfordítása mellet. Az addigitól színesebb és szélesebb támogatói körnek köszönhetően sikerült mintegy 10%-al növelni az SZJA 1%-ot felajánlók számát, miközben a nagyobb gyermekegészségügyi célú alapítványoknál átlagban 30% zuhanás történt. Az SCA Care of Life program „Közös Küldetésünk az egészség” kezdeményezésének a lényege éppen ez, a támogatott partner számára hosszú távon is működő kapcsolati és támogatói tőke közös létrehívása, konkrét elszámolható célok mentén.

A Közös Küldetésünk az Egészség együttműködés nagy tanulsága és sikerének záloga is, hogy még egy ilyen robosztus cél is, mint az állami gyermekkórházakban a fenntartható szülői jelenlét biztosítása is megoldható a magyar vállalatok és civil szerveződések elemi kezdeményezéseinek összekapcsolásával, összehangolásával.

Megfordítva is igaz, az anyaotthonok fenntartható hálózata csak a civil, a vállalati és az állami szféra stratégiai együttműködésében jöhet létre. Utóbbi kiépítésében az olyan szakmai szervezetek, mint a Magyar Kórházszövetség vagy a Nemzeti Betegfórum – tömegük és szakértelmük folytán is – sokat tehetnek. A Magyarországon működő vállalatok, KKV szektor a Társadalmi Felelősségvállalásban valamely konkrét kormánykezdeményezésbe integrálódva még hatékonyabb, fennfartathatóbb. Így az olyan általános, globális pozitív gondolatok, mint a „család nemzetközi ENSZ éve”, a helyi közösség számára konkrét és pozitív cselekvéssel, hiteles tartalommal tölthetők fel.

Elkerülni a hospitalizációt

A hospitalizációs (azaz a kórházi ápolási) folyamat során elválasztási stressz éri a gyerekeket, melyre ők háromlépcsős reakcióval „válaszolnak”. Első lépésben ösztönös tiltakozás lép fel, ezt követi a reményvesztettség állapota, majd a kórházi személyzettel való együttműködés megtagadása. Minél kisebb a gyermek, minél hosszabb a kórházi kezelés időtartama, annál nagyobb lelki traumát okoz, ha az addig biztosnak hitt pont – a szülő – „eltűnik” a gyermek életéből. Egészségügyi-szakmai alapvetés, hogy csak a beteg gyermek testi, lelki és érzelmi szükségleteinek egyaránt megfelelni képes kezeléssel lehet érdemi terápiás eredményt elérni. Ebben a szülő aktív, támogató, energizáló jelenléte épp olyan fontos „minimumtényező”, mint a megfelelő fűtés, vagy akár az odaillő antibiotikum és dózis megválasztása.

A Kerekasztal résztvevői szakértőként és magánemberként is úgy vélik, hogy a nem szoptatós gyermekek anyukáinak, szüleinek is biztosítani kell, hogy ne egy széken, vagy jobb esetben a kórházi ágy alatti matracon kelljen akár hatodmagukkal átvirrasztaniuk át a benntartózkodás legnehezebb napjait, éjjeleit.

Néhány valós példa

  • A Heim Pál Gyermekkórházban a szülőnek arra van lehetősége, hogy széken ülve éjjel-nappal gyereke ágya mellett maradjon. Az intenzív osztályon is csak egy ágyat tudnak beállítani a legsúlyosabb állapotban lévő gyerek szüleinek. A kórház fenntartásában – néhány utcányira – ingyenes anyaotthon működik, melyet azonban csak vidéki, szoptató anyák vehetnek igénybe. A kórház belgyógyászatán két fizetős szoba áll rendelkezésre naponta 5000 Ft térítésért, míg a sebészeten és a gégészeten két-két olyan szoba van, melyet naponta 2000 Ft-ért lehet igénybe venni.
  • A Madarász utcai gyermekkórházban is széken ülve lehet éjjel-nappal a gyerekek mellett maradnia a szülőknek. Kempingágyat napi 800, fotelágyat napi 1200 forintért bocsátanak az anya rendelkezésére, ez szoptató anyáknak, tumoros beteg szülőjének, vagy gondozásra szoruló fogyatékos gyerek szülőjének ingyenes. Külön szoba igénybevételéért a gégészeten 4800, a belosztályon 5400, a csecsemőosztályon 3600 forintot kell fizetni éjszakánként. Ha a szobába két anya kerül a gyerekekkel, akkor a költség megoszlik közöttük. A csecsemőosztályon egy db összkomfortos szoba is rendelkezésre áll teljes ellátással napi 9600 forintért.
  • A Budai Gyermekkórház úgynevezett hotelszolgáltatást működtet, ami az első napon 3000 Ft-ba, majd naponként 2500 Ft-ba kerül. Ha valamennyi „hotelszoba” foglalt, megvizsgálják, hogy egy szabad kórteremben tudnak-e pihenési lehetőséget biztosítani a szülőnek.
  • A Pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán tizenhat személyes szállást működtet a Beteg Újszülöttekért Alapítvány, aminek igénybevételéért napi 600 Ft térítést kérnek a szülőtől. Ugyanitt a hematológiai, onkológiai betegek hozzátartozói részére nyolc-tíz férőhelyes ingyenes szülőszállás működik, melyet a Pécs Normandia Lion’s Club üzemeltet.
  • A DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet azt biztosítja a szülőknek, hogy matracon vagy széken éjjel-nappal a gyerek mellett maradhatnak. A tizenkét férőhelyes kismamaszállót elsősorban a távol lakó betegek szülei vehetik igénybe – teljes ellátással, térítésmentesen.

(Összeállításunk a teljesség igénye nélkül készült, az intézményi honlapokon található adatok felhasználásával.)
 
VMKomm.