Milyen egy iskolára kész gyermek nyelvi fejlettsége?

Hihetetlenül sok múlik azon, hogy egy gyermek alapképességei menyire felkészültek az elsős anyag befogadására, mennyire iskolaérett. Ezen képességek közül a nyelvi fejlettség különösen fontos.

Az értő olvasás elsajátításához, a tanulási folyamatok aktiválásához nélkülözhetetlen a jól működő, stabil anyanyelvi rendszer. Ezért fontos, hogy a kisgyermek magabiztos nyelvi felkészültséggel érkezzen az iskolába.

Mégis milyen a magabiztos iskolakezdő nyelvi tudás, mire van szüksége egy kisgyermeknek a magabiztos kezdéshez?

A kifejező, grammatikailag pontos mondatalkotás nagyon fontos.

 • Nem elég, ha a gyermek folyamatosan, sokat beszél, fontos az is, hogy a ragok, nyelvtani elemek a helyükön legyenek.
 • Egy-egy történetet elmesélése, pontos visszaadása elvárt dolog egy leendő kisiskolásnál (mese, saját élményű történet).
 • Lényeges, hogy a csemete jól tudja használni az időbeliségre utaló nyelvi elemeket (napok, hónapok, évszakok, tegnap, holnap stb.).
 • Képes legyen az állításokat tagadásokat (kettős tagadásokat) megérteni, létrehozni.
 • Tudja a feltételes formákat alkalmazni, az aligha, miután, majdnem szavak értelmével tisztában legyen.
 • Fontos, hogy a gyermek képes legyen szövegeket (vers, mondóka, dal) hallás után megtanulni.
 • Egy-egy történet meghallgatása után képes legyen azzal kapcsolatos kérdésekre jól válaszolni.
 • Mondatot hallás után képes elismételni.
 • Felsorolt szavakra visszaemlékszik.
 • Egy számára ismerős tartalomról képes eldönteni, hogy az igaz, vagy hamis állítás (pl. minden kéményseprő fekete hajú.)
 • Élő beszédben helyesen ejti a hangokat, beszéde tiszta, érthető. A hangok tisztasága nem pusztán esztétikai szempont, hanem a z olvasástanulás alapfeltétele, ezért fontos még iskola előtt a pöszeség kiküszöbölése.
 • Képes a gyermek a szótagokat letapsolni, lelépegetni.
 • Képes a hangokkal játszani, helyüket megkeresni. (Mondj olyan szavakat, amelyek a-val kezdődnek!).
 • Szeret meséket, történeteket hallgatni, érdeklik a szóbeli történetek.
 • Képes szavak ellentétét meghatározni, nyilván az általa ismert területekről. (Kicsi-nagy, vidám-szomorú, kövér-sovány).
 • Több utasítást tartalmazó közlést is képes elvégezni sorrendben, pontosan. (Emeld fel a jobb kezed, nyújtsd ki a nyelved, guggolj le.)
 • Találós kérdéseket megfejt, szavakat körülírás alapján beazonosít.
 • Kisebb zajban is képes megérteni azt, amit neki mondanak.
 • Az emberi kommunikáció alapjait ismeri, használja. (Köszönés, kérés, megszólítás, ha kérdezik, válaszol stb.)

Nyilván teljességgel nem lehet csupán ezek alapján egy gyermek anyanyelvi fejlettségét megállapítani, de ha bármely területen, esetleg ezek közül több területen gyengébb a gyermek teljesítménye, érdemes odafigyelni az iskolába készülőre, hogy a kezdeteknél ne legyen gond.

Ha több ponton érezzük a gyengeséget, érdemes logopédus tanácsát, segítségét kikérni, de kiváló gyakorlásra alkalmas könyvek, játékok is használhatók akkor, ha csupán csak az iskolakezdés miatt aggódunk, kicsit talán többet a kelleténél. Ilyenkor inkább játszunk a találós kérdésekkel, barkochbázzunk, vagy éppen idézzük fel a családi nyaralásokat közösen.

Gyakorlásra ajánlott

 1. Nyelvi képességfejlesztő – Hangoló – hangolló, Logico Piccolo feladatkártyák, Tessloff Babilon
 2. Nyelvi képességfejlesztő –Szótagoló – Szótagolló, Logico Piccolo feladatkártyák, Tessloff Babilon
 3. Nyelvi képességfejlesztő – Rímelő Logico Piccolo feladatkártyák, Tessloff Babilon
 4. Nyulász Péter: Miazami – kitalálós versikék. Móra Kiadó, 2007.
 5. Nyulász Péter: Miazmég – kitalálós versikék. Móra Kiadó, 2008.

Gáll Edina
logopédus