A jövő csodája – sakk a képességfejlesztésben

Mi az? Az élet bármely területén hasznosítható, logikus, kreatív gondolkodásra tanít, és határtalan lelkesedéssel vetik bele magukat a gyerekek… Ez a sakkpalota, az új, választható tantárgy az iskolákban.

„A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket!”


Polgár Judit
nemzetközi sakknagymester

A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képesség fejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól választható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását.

A képesség- és személyiségfejlesztő sakk

Minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester által létrehozott jótékonysági adományokból működő non-profit alapítvány alapvető célkitűzése, hogy a sakkot, mint oktatási eszközt, a képesség- és személyiségfejlesztés terén az egyik leghatékonyabb pedagógiai módszert világszerte népszerűsítse, és a gyerekek számára lehetővé tegye, hogy a sakkjáték valamennyi képességfejlesztő hatásával, egyedi és komplex tanterv segítségével megismerkedhessenek.

Ovisok is elkezdhetik

Az alapítvány igyekszik előmozdítani, hogy a sakkjáték megtanulása – mint tanulást elősegítő eszköz – a tanmenet része, illetve tanmeneten kívüli, szakköri foglalkozások tárgya legyen az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban is, mind az állami, mind pedig a magánintézményekben.

Sakkal a stratégiai, elemző gondolkodásért

A tudásalapú társadalomban a jövő nyertesei azok lesznek, akik képesek a dialektikus, stratégiai, elemző gondolkodásra, illetve problémamegoldásra. Ezeket a készségeket a gyerekek sakkozás közben, játékos formában sajátíthatják el. Amikor a fiatalok sakkoznak, rá vannak kényszerítve a komplex gondolkodásra, tekintettel arra, hogy át kell gondolniuk a következő lépést, annak következményeit, továbbá el kell képzelniük a jövőbeni lehetőségeiket is. Az oktatásuk korai szakaszában a sakkjáték megtanulása lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek egész életükben hasznukra válnak.

A sakk szabályrendszere az oktatásban

„A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során a célja eltolódott, és inkább csak mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad, vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat” – magyarázta a programról dr. habil. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

„A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket!”
Polgár Judit
nemzetközi sakknagymester

További információ: chess@juditpolgar.com