Bébik, kicsik és nagyok

Biztonságos gyerekjátékokat!

2011. november negyedikén lépett hatályba az az új jogszabály, amely az eddiginél sokkal szigorúbb követelményeket támaszt a gyermekjátékok biztonsága kapcsán.
A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X.5.) NGM rendelet ugyanis végre nevesíti az értékesítési lánc összes szereplőjének (gyártó-importőr-forgalmazó) kötelezettségeit és a fiatal fogyasztók védelmét elsődleges szempontként kezeli.

Európai norma

A rendelettel hazánk Európai Uniós tagságából származó kötelezettségét teljesíti, mivel az a játékok biztonságáról szóló 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályait ülteti át a magyar jogrendszerbe. Erre szükség is volt, hiszen a vonatkozó területet szabályozó, gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet rendelkezései felett már eljárt az idő.

Kötelességek a gyártók és a forgalmazók felé is

Az új jogszabály nem csak a gyártó, hanem a gyermekjátékok értékesítésében részt vevő többi szereplő, azaz az importőr és a forgalmazó kötelezettségeit is tételesen nevesíti. Új rendelkezés, hogy mind a gyártónak és az importőrnek is kötelessége az általa forgalmazott játékkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat kivizsgálni és nyilvántartani.
A régi szabályozással ellentétben a gyártó már maga végzi el a megfelelőség értékelési eljárást is, mivel korábban csupán megfelelőségi jelöléssel kellett ellátnia a terméket. Ez az eljárás azt jelenti, hogy még a játék forgalomba hozatala előtt a gyártónak szigorú vizsgálatot kell elvégeznie a fogyasztók érdekében és a terméket széleskörű, többek közt vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági és higiénikus vizsgálatnak veti alá. A terméket pedig csak akkor láthatja el a biztonságosságát tanúsító CE-jelöléssel, ha az eljárás keretében igazolni tudta, hogy a gyermekjáték megfelel az alkalmazandó biztonságossági követelményeknek.
A fogyasztók védelmét és megfelelő tájékoztatását szolgáló új rendelkezés továbbá, hogy a gyártó egyértelmű kötelezettsége a játékot magyar nyelvű használati utasítással és biztonsági tájékoztatóval ellátni. Amennyiben ez elmaradna, úgy az importőr kötelessége ezekről gondoskodni, végül pedig a forgalmazónak is ellenőriznie kell ennek meglétét.

Hármas biztonsági szűrő

A jogszabály célja az, hogy a speciálisan védendő fogyasztókhoz, így a 14 éven aluli gyermekekhez valóban csak a biztonságos játékok juthassanak el, ennek érdekében a termékek tehát hármas biztonsági szűrőn mennek keresztül.

A fogyasztók, ha bármilyen problémát tapasztalnának a játékkal, úgy tájékoztatni tudják erről annak gyártóját és importőrét is. Ezek nevét és kapcsolattartási címét ugyanis jól láthatóan fel kell tüntetni a játékon vagy ha ez nem lehetséges, a csomagolásán vagy a kísérő dokumentációban.A nem biztonságos játékot mind a három gazdasági szereplő köteles a forgalomból kivonni vagy visszahívni, ezen kívül az importőrnek és a forgalmazónak értesítenie kell a gyártót akkor, ha azt tapasztalja, hogy a játék veszélyes a gyermekek, a használók vagy más személyek biztonságára és egészségére, ez esetben ugyanis a termék nem forgalmazható.

Hatékonyabb felügyelet a játékok piacán

A gyermekjátékokkal kapcsolatos hatósági piacfelügyeleti tevékenység is hatékonyabb lesz a jövőben, hiszen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság már akkor is piacfelügyeleti eljárást köteles lefolytatni, ha csupán azt feltételezi, hogy valamely játék veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét vagy anyagi javak biztonságát.
A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával folytatja le a hatóság, amelyek kötelesek számára minden fontos információt és dokumentációt megadni. Ha a hatóság felhívására a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, úgy 30 napon belül jogsértéstől függően korlátozza és akár meg is tilthatja a játék forgalmazását, valamint azt a forgalomból kivonja vagy visszahívja. Az említett intézkedéseket pedig mindaddig fenntartja és megtiltja egyúttal a forgalomba hozatalt, amíg a játék meg nem felel a biztonságossági követelményeknek.
A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete üdvözli az új rendeletet, mivel a lehető legszigorúbb eszközökkel kell fellépni azért, hogy a speciálisan védendő fogyasztók köréhez, azaz a gyermekekhez csak olyan játékok kerülhessenek, amelyek nem jelentenek veszélyt egészségükre és biztonságukra.
MTI

Exit mobile version